Chính sách bảo mật thông tin

1.   Mục đích và phạm vi thu thập

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý và sử dụng thông tin của Người Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

(Người Dùng ở đây được hiểu là các khách hàng sử dụng dịch vụ đặt phòng và các tổ chức/đại diện tổ chức khai báo thông tin bán dịch vụ phòng trên Website TMĐT IZIBUK.COM).

2. Khi Người dùng đăng ký tài khoản, đặt phòng, thông tin hệ thống IZIBUK thu thập bao gồm:

-      Tên cá nhân/đơn vị,

-      Địa chỉ liên lạc,

-      Địa chỉ Email,

-      Số điện thoại di động

-      Số đăng ký kinh doanh

-      Các thông tin cơ sở lưu trú, dịch vụ phòng.

3.   Phạm vi sử dụng thông tin Người dùng

Website TMĐT IZIBUK.COM sử dụng thông tin của Người Dùng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Người Dùng;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Dùng và IZIBUK;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Dùng;

- Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Dùng;

- Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Dùng tại IZIBUK;

- Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền:

4.   Thời gian lưu trữ thông tin Người dùng

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

5.   Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin của Người Dùng

Người Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm:

- Ban quản trị;

- Khách sạn cung cấp dịch vụ phòng cho Người Dùng.

- Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website TMĐT IZIBUK.COM

- Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

- Công ty nghiên cứu thị trường

- Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán

- Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Dùng

- Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

6.   Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN IZIBUK

- Địa chỉ trụ sở chính: số nhà 3, ngõ 2 đường Trường Thọ, thôn 3, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.

- VP Kinh doanh: LK22-C37 Bắc Hà, 17 Tố Hữu, Hà Nội

- Điện thoại: 0968519588.

- Email: info@IZIBUK.COM hoặc izibuk.jsc@gmail.com.

7.   Phương tiện và công cụ để Người Dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin của mình

- Người Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào Website TMĐT IZIBUK.COM và chỉnh sửa thông tin hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

- Người Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, IZIBUK sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

- Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Dùng: qua email info@IZIBUK.COM hoặc izibuk.jsc@gmail.com hoặc số điện thoại hotline 024 710 93979.

8.   Cam kết bảo mật thông tin Người Dùng

- Thông tin của Người Dùng trên Website TMĐT IZIBUK.COM được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin được đăng tải trên Website TMĐT IZIBUK.COM. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Người Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin của Người Dùng khi không có sự đồng ý của Người Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu của Người Dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người Dùng được biết về vụ việc.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người Dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của IZIBUK.COM

- Ban quản lý IZIBUK.COM yêu cầu Người Dùng phải cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan như: Tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ liên lạc, email, số đăng ký kinh doanh/mã số thuế/chứng minh nhân dân, điện thoại, thông tin liên quan khác và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý IZIBUK.COM không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người Dùng đó nếu xét thấy tất cả thông tin của Người Dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

9.   Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin của Người Dùng

Khi phát hiện thông tin của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Dùng gửi email khiếu nại đến email info@IZIBUK.COM hoặc izibuk.jsc@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số hotline 0968519588 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.