Hướng dẫn xử lý đơn đặt dịch vụ

Khi có đơn đặt dịch vụ của khách hàng, hệ thống IZIBUK ngay lập tức sẽ gửi mail thông báo cho bạn hoặc sẽ liên hệ cho bạn. Sau đây là các bước đơn giản để xử lý đơn đặt phòng của khách hàng. Quy trình các bước cụ thể như sau:

1. Đăng nhập vào trang quản lý

- Bạn truy cập vào https://izibuk.com, kéo xuống cuối trang, click vào "Đăng nhập", rồi nhập email, mật khẩu đã đăng ký để đăng nhập:

- Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập, hãy click vào "Bạn quên mật khẩu?" và làm theo hướng dẫn để có thể đăng nhập vào hệ thống

2. Kiểm tra đơn đặt phòng mới và xác nhận

- Bạn vào mục "Đặt phòng" từ trang quản lý của Khách sạn.

- Bạn vào mục "Mới" để xem danh sách các đơn đặt phòng, kiểm tra tình trạng phòng thực tế của khách sạn theo từng đơn đặt phòng. Bạn thực hiện gán phòng cho khách theo đơn bằng cách click chuột phải vào đơn đặt phòng đó, sau đó click "Thay đổi trạng thái" và chọn trạng thái "Đã đặt" rồi nhấn nút "Cập nhật".


3. Chuyển trạng thái cho Đơn đặt phòng

- Khi khách hàng đến khách sạn và nhận phòng, bạn vào mục "Đã đặt" tìm đơn đặt phòng đúng với khách hàng đến nhận phòng và chuyển trạng thái đơn đặt phòng thành "Nhận phòng".

- Khi khách hàng trả phòng (check out), bạn vào mục "Nhận phòng" click chuột phải vào đơn phòng của khách hàng muốn trả phòng và chọn chuyển trạng thái "Thành công" để giải phòng phòng đó cho IZIBUK tiếp tục nhận đơn đặt phòng từ khách hàng.

4. Kiểm tra tình trạng đơn đặt phòng

Bạn thực hiện như sau:

- Vào mục "Mới" để biết có bao nhiêu đơn đặt phòng mới về mà chưa xác nhận cho khách hàng.

- Vào mục "Đã đặt" để biết có bao nhiêu đơn đặt phòng khách hàng sẽ đến nhận phòng thời gian tới.

- Vào mục "Nhận phòng" để biết có bao nhiêu khách hàng từ IZBUK đang ở tại khách sạn.

- Vào mục "Thành công" để biết có bao nhiêu đơn đặt phòng của IZIBUK đã chuyển về cho khách sạn.

- Vào mục "Hủy" để biết có bao nhiêu đơn đặt phòng khách hàng hủy.

- Vào mục lớn "Lịch sử thanh toán" để biết lịch sử thanh toán giữa Khách sạn và IZIBUK.

Chúc bạn thành công, nếu có gì thắc mắc hãy liên hệ ngay cho nhân viên hỗ trợ IZIBUK hoặc gọi về số hotline 024 710 93979. Cảm ơn bạn!

izibuk team