Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp giữa người mua và người bán trong quá trình giao dịch, có nghĩa là người mua đã đặt đơn đặt hàng online bằng công cụ “Mua hàng” được tích hợp với website https://izibuk.com của người bán và người bán đang trong quá trình xử lý đơn đặt hàng online.

Người mua hàng sẽ khiếu nại trực tiếp với người bán, người mua và người bán tự giải quyết tranh chấp với nhau. Nếu một trong hai bên có ý kiến và cần sự hỗ trợ của https://izibuk.com thì website https://izibuk.com sẽ tích cực hỗ trợ các bên để giải quyết tranh chấp và thực hiện đúng nghĩa vụ của sàn giao dịch thương mại điện tử. Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về sản phẩm dịch vụ phòng qua email: info@IZIBUK.COM hoặc IZIBUK.jsc@gmail.com hoặc số hotline 024 710 93979.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của IZIBUK.COM sẽ tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên IZIBUK.COM sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp.

- Khi tranh chấp phát sinh giữa khách hàng với nhà cung cấp dịch vụ phòng trực tiếp, ban quản lý website sẽ có trách nhiệm cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng hoặc đại diện khách hàng bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình.

- Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của website, IZIBUK sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

- Thời gian xử lý thông thường tối đa trong vòng 7 ngày làm việc.

Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của IZIBUK.COM thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật

IZIBUK tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người mua (khách hàng) và người bán (nhà cung cấp dịch vụ phòng) sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với IZIBUK.COM sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho bán quản trị IZIBUK.COM. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán: IZIBUK.COM sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. IZIBUK.COM sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của người bán đó trên IZIBUK.COM đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, người bán, thì một trong 2 bên người mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng